ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
     
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
   
 
   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2562