งานทรัพยากรบุคคล
     
งานทรัพยากรบุคคล แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม. 2562