ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 161 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 166 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ครู ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 156 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1